Företagsförsäkring

En företagsförsäkring består normalt sett av flera olika försäkringar som är ihopsatta till ett paket. Ett paket kan innehålla försäkringar som täcker skador på dina anläggningstillgångar, försäkringar för händelser som kan inträffa dina anställda och försäkringar för saker som kan hända kring affären med dina kunder. Utöver det finns det flera olika tilläggsförsäkringar som kopplas på i paketet beroende på vilken verksamhet ditt företag har. När du kontaktar ett försäkringsbolag kring en företagsförsäkring är det bra att vara påläst så att de inte ”lurar” på dig ett paket som innehåller irrelevanta försäkringar för din verksamhet.

Det finns ingen lag som säger att du måste ha en företagsförsäkring. Däremot är det en rekommendation i och med att en olyckshändelse kan medföra väsentliga utgifter för en verksamhet som inte är försäkrad.

Är du osäker på vad du bör ha för skydd men i första läget inte vill vända dig till något försäkringsbolag finns det i vissa verksamhetsområden branschorganisationer som kan hjälpa till. Många gånger har branschorganisationerna avtalsbestämmelser så att om du ingår i en viss bransch måste din företagsförsäkring innehålla vissa saker. Konsult- och advokatbranschen är bra exempel på detta. Där kräver branschorganisationerna att ditt företag ska ha ett ansvarsskydd.

Företagsförsäkringens olika delar

Företagsförsäkringens främsta syfte är att skydda dig mot saker som skulle kunna innebära att du blev tvungen att lägga ner ditt företag/företagande. Skyddet som en traditionell företagsförsäkring innehåller delas normalt sett in i fyra områden:

  • Person: Personförsäkringen ger dig ekonomisk gottgörelse vid arbetslöshet, sjukdom, dödsfall samt vid pension.
  • Avbrott: Kompenserar dig vid inkomstbortfall.
  • Egendom: Gottgör dig om din egendom skulle bli utsatt för skadegörelser.
  • Ansvar: Om du råkat orsaka en skada hos ett annat företag träder den här delen av försäkringen in och täcker den andra partens kostnader.

Tänk på att en företagsförsäkring avgränsas till var och när du vill att den ska gälla. Exempelvis kan det vara så att du startar en verksamhet i en fastighet och därmed försäkrar den. Med tiden utvecklas verksamheten och du anlägger ett lager på ett annat ställe än i fastigheten där huvudverksamheten utförs. I samband med att du köper lagerlokalen bör du alltså försäkra den. Försäkringen som du redan har gäller då vanligtvis bara vid skador på ursprungslokalen.

Likadant kan det vara så att du försäkrar arbetet som utförs i lokalen där du har firman men inte tänker på att du även utför arbete utanför lokalen och behöver en försäkring för den delen.

När man sätter sig med ett försäkringsbolag eller en försäkringsmäklare är det därför viktigt att delge hur hela verksamheten är uppbyggd och hur den fungerar så att man inte missar att skydda någon viktig del i den.

Pris - Hur mycket kostar en företagsförsäkring?

Priset på en företagsförsäkring beror delvis på vad du som företagare har för önskemål och delvis vilken bransch ditt företag tillhör. Vanligtvis ligger verksamhetens SNI-kod till grund för vilken basförsäkring företaget behöver. Omsättningen och förstagets storlek har också betydelse för företagsförsäkringens slutgiltiga pris. Har du ett nystartat företag är det uppskattade omsättningssiffror som gäller. Omsättningen spelar även in till vilken ersättning företaget kan tänkas få vid en eventuell skada.

En ytterligare sak som bestämmer det slutgiltiga priset är vilken självrisknivå man bestämmer sig för. Ju högre självrisk ju lägre premie och vise versa.

Billig företagsförsäkring

Många företagare går ut med inställningen att företagsförsäkringen bara är ett onödigt ont och vill därför hitta en billig företagsförsäkring. Det är visserligen ett sunt ekonomiskt resonemang men det är lättare sagt än gjort. Först och främst måste man ta reda på vilken företagsförsäkring man ska ha. Alltså bilda sig en uppfattning om vad man vill att den ska innehålla för delar. Därefter måste man lägga lite tid på att jämföra priserna hos respektive försäkringsbolag. Det är först efter det man kan veta om en företagsförsäkring är billig.

Det finns försäkringsförmedlare som kan hjälpa till med prisjämförelsen av försäkringsbolagen, dock skär de alltid mellan en provision. Det är provisionen förmedlarna lever på så att säga. I och med att de gör det är det alltid svårt att veta om de väljer en försäkring åt dig oberoende eller om de bara väljer den försäkring där de får ut högst provision. Även om det är tidskrävande är det således oftast bäst om man jämför själv eller tar någon oberoende jämförelsetjänst till hjälp.

En sak som är bra att göra med jämna mellanrum är att se över företagets bestånd av maskiner och inventarier. Detta för att hålla företagsförsäkringen så billig som möjligt. Om du exempelvis har 5 maskiner när du tecknar försäkringen och efter något år har ett färre antal maskiner i bruk. Då är det viktigt att du kommer ihåg att rapportera det till försäkringsbolaget så att du inte är överförsäkrad under en period och på så vis får betala en onödigt hög premie.

Vilken är den bästa företagsförsäkringen?

Det är egentligen omöjligt att säga vilken som är den bästa företagsförsäkringen för just ditt företag. I alla fall på rak arm utan att man gjort en ordentlig research på marknaden. Som ovan nämnt finns det ett antal försäkringsförmedlare som bara arbetar med att plocka ihop bra försäkringspaket åt företag. Dessa bör kunna hjälpa dig att ta fram den bästa företagsförsäkringen för ditt företag. Vår tro är dock att det bästa är att se över marknaden själv och välja det alternativ man själv tycker är bäst. Om man som företagare inte anser sig ha tid för detta kan såklart en försäkringsmäklare ge en god hjälp.

Försäkring för enskild firma

Många som har en enskild firma med kontor hemma och en del inventarier av mindre värde tänker nog att hemförsäkringen täcker det mesta men så är det inte. Företagsrelaterade händelser som uppbringar skada måste skyddas av en företagsförsäkring. Försäkringsbolagen är vanligtvis väldigt hårda på den punkten och drar en skarp gräns mellan vad som härrör företaget och vad som gäller för privatpersonen. Om du äger ett antal inventarier i din enskilda firma är det därav oerhört viktigt att du ser över försäkringsbiten på dessa så att du inte hamnar i något trångmål.

En annan viktig del som enskild firma är ansvars delen. Om någon exempelvis skulle kräva en enskild firma på ett skadestånd för något skulle det vara precis lika viktigt att ha en ansvarsförsäkring för den enskilda firman som om det istället var ett aktiebolag.

Likadant gäller det för ofrivilliga avbrott i den enskilda firmans verksamhet. Då är det inte dumt att som enskild firma vara tecknad för en avbrottsförsäkring.

Vidare är du som driver en enskild firma lika utsatt som en som driver ett aktiebolag när det kommer till sjukdom och olycksfall. Därav är en olycksfallsförsäkring såklart något som kan vara aktuellt att teckna. I alla fall i de fall där den enskilda firman är din huvudsakliga inkomstkälla.