Företagslån

18-01-18

Företagslån med låg ränta

Företagslån är något som de flesta företag kommer att komma i kontakt med, förr eller senare, under sin resa. I alla fall de företag som har en ambition att växa eller företag som behöver maskiner eller annan dyrare form av utrustning i sin verksamhet. Det är så klart inte lika vanligt att ett tjänsteföretag tar ett företagslån men det förekommer.

Den kanske vanligaste anledning till att företag lånar pengar är när de inte har ett optimalt kassaflöde. Företaget kan gå bra resultatmässigt men ligger inte i fas med faktureringen och därmed vara i behov av ett kapitaltillskott under en kortare period. Korta perioder av likviditetsbrist kan även uppstå när ett litet bolag tar på sig ett större jobb som de inte kan fakturera förrän de färdigställt det. Då kan ett företagslån bli aktuellt för företagets överlevnad.

Vad är ett företagslån?

Precis som det låter är det ett lån till ett företag. Företagslån kan delas in i tre kategorier; traditionella banklån med säkerhet, företagslån utan säkerhet (investeringslån) och checkkredit. De traditionella banklånen används normalt sett till investeringar där investeringen ställs som säkerhet för lånet. Köp av fastigheter och maskiner är typiska exempel på detta. Ansökningsprocessen vid denna typ av lån är ofta tidskrävande då den ofta innefattar ett antal fysiska möten med banken och framtagande av dokument som banken vill ha. Affärsplan, bokslut och färska rapporter är exempel på dokument som måste vara på plats. Fördelen med ett företagslån med säkerhet är att de oftast erbjuds med en relativt låg ränta.

Företagslån utan säkerhet är istället en smidigare produkt när det kommer till ansökningsprocessen men brukar i regel vara ett dyrare lån. I takt med digitaliseringen kan kreditbolagen låna ut denna typ av lån utan fysiska möten och någon större pappersexercis. Du kan enkelt ansöka om dessa på nätet genom att du legitimerar dig med BankID. Svaret på din ansökan får du för det mesta inom en timme. Det är till och med så smidigt att om du ansöker om ett företagslån utan säkerhet före lunch får du sannolikt pengarna senare under samma dag. I följande stycken kan du läsa mer om investeringslån och hur en checkkredit fungerar.

Checkkredit och kontokredit för företag

Den vanligaste varianten av företagslån är att företaget har en checkkredit (kallas även för kontokredit). Det är en kredit som är kopplad till företagskontot. Den fungerar som en reserv vid tillfälliga likviditetssvackor. När pengarna på kontot är slut träder helt enkelt checkkrediten in. Det är först när checkkrediten används som ränta tas ut av banken. I övrigt debiterar bankerna en mindre årsavgift för produkten, alltså för att krediten hela tiden finns tillgänglig. Använder du inte checkkrediten är det alltså bara årsavgiften du betalar för den.

Det är oerhört vanligt att företag som är inne i en tillväxtfas införskaffar sig en checkkredit. I en tillväxtfas handlar det ofta om att företaget får växtvärk och inte hinner med i svängarna med egen likvid kraft utan behöver tillfälliga tillskott. En checkkredit passar särskilt bra vid dessa tillfällen då man kanske en månad utnyttjar större delen av utrymmet medan man nästa månad inte utnyttjar någonting. De passar även bra för företag som gör jobb åt stora företag som kräver långa kredittider. Då binds mycket pengar upp i kundfordringar och det kan bli likviditetskänsligt för mindre företag. Om företaget då har en checkkredit kan den alltså utnyttjas emellanåt för att stötta upp verksamheten.

Investeringslån utan säkerhet till ditt företag

När privatpersoner tar ett lån utan säkerhet kallas produkten privatlån eller blancolån. På företagssidan kallas dessa lån lite olika också. De vanligaste namnen är bara kort och gott ”företagslån utan säkerhet” och ”investeringslån”.

Oftast används denna typ av lån till mindre investeringar i stil med små ombyggnader av kontorslokalen, inköp av mindre maskiner och till verktyg. I och med att denna låneprodukt inte kräver att du ställer någon säkerhet för lånet tittar banken istället på bolagets kreditvärdighet. Om företaget är lönsamt och har en hög soliditet får det en bättre ränta än om läget är tvärtom. Bolagets återbetalningsförmåga fungerar helt enkelt som en form av säkerhet för långivaren i det här fallet. Många banker kräver, utöver en god kreditvärdighet, att en ägarborgen ställs ut vid lånetillfället. Likaså vill de för det mesta att en företagsinteckning tas ut.

Den här låneformen innefattar lån i storleksordningen 30000 - 300000 kr och amorteringsperioden på dessa brukar normalt sett vara mellan 12-60 månader.

Tänk på detta innan du tecknar ett företagslån

Oavsett om du lånar privat eller lånar pengar till företaget rekommenderar vi att du jämför långivarna som finns på marknaden innan du slår till. Pris och villkor skiljer sig nämligen mer än vad man tror mellan långivarna. Innan du lånar är det även bra att fundera igenom företagets situation ordentligt.

Är företaget moget för att ta ett lån? Behövs pengarna till en investering som i sin tur kan generera pengar eller kommer pengarna användas för att släcka en tillfällig likviditetskris? Finns det marginaler att belasta företagets ekonomi med ett lån?

Förutom att fundera kring det bör du även ha upprättat en budget. Budgeten bör vara gjord med viss överslagsräkning så att företaget inte blir satt i en dålig sits ifall en oförutsedd utgift skulle dyka upp. Försök ha marginalerna på rätt sida och ta lite höjd i dina beräkningar med andra ord.