FÖRETAGSFAKTA.NU

Företagande

Företagande är något som kan vara både hårt och ensamt. Samtidigt kan det innebära frihet och passion. Man får helt enkelt arbeta med det man vill när man vill. Om inte annat får man i alla fall bestämma själv över sin egen arbetsvardag. Till skillnad från en vanlig anställning belönas man med att få vara sin egen chef och om man lyckas får man oftast ut mer av framgången som egen företagare än som anställd. Företagande kan många gånger uppfattas som en glamorös livsstil som bara innebär fördelar. Det beror så klart på hur man lyckas. För vissa kan det säkert vara det men för vissa är det hårt slit som gäller.

Företagande i Sverige

Sveriges företagande har under många år legat i framkant när det gäller konkurrenskraft. Vi är ett land med ett bra företagsklimat där det erbjuds mycket offentligt stöd till de som vill starta eget. Det är ganska lätt att komma igång med en verksamhet så att säga. Dock har försprånget mot andra länder minskat gentemot andra länder som på senare år börjat tuffa på allt snabbare. Hur som helst är företagande en viktig del av vårt välfärdssamhälle. Det är genom företagen arbetstillfällen skapas och uppfinningar utvecklas. Detta genererar i sin tur skatteintäkter som bidrar till välbefinnande i samhället. Företagande är en del av den svenska politiken som är viktigt för att vårt ekonomiska ekosystem ska fungera tillfredsställande.

I Sverige är det ganska enkelt att komma igång med sitt företagande. Dock finns det en del att arbeta med för att förenkla själva driften av verksamheten. Till exempel bör politikerna utveckla skattesystemet så att företagsklimatet blir ännu mer gynnsamt så att det i sin tur bidrar till att bolag vill arbeta i Sverige. En annan sak man bör se över för ett gynnsamt företagande är regelsystemet. Det borde förenklas så att entreprenörer i större utsträckning kunde koncentrera sig på att göra det som de är bra på och slippa den stora delen byråkrati som följer med att driva ett företag i Sverige.

Starta eget tips

20 tips till dig som vill starta eget

En grundläggande guide för dig som vill starta eget företag eller för dig som just har kommit igång.

För annonsering eller samarbeten

Kontakta oss nu